0

Jak legalnie kupować i importować niesortowaną odzież używaną, aby uniknąć wysokich kar?

Jeśli nie prowadzisz samodzielnie sortowni odzieży używanej wybór tańszego niesortu w dalszej perspektywie może narazić Cię na ogromne koszty i nieprzyjemności. Prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów bez zezwolenia może skutkować karą administracyjną w wysokości od 10 000 złotych do nawet 1 000 000 zł.

Każdy, kto planuje otwarcie second-handu, zastanawia się gdzie najlepiej zaopatrywać swój sklep w odzież używaną. Czy najlepsza będzie sortierte Kleidung, czy może gebrauchte Altkleider, unsortiert (oryginał)? Sprowadzać z zagranicy czy kupować od hurtownika z rodzimego rynku?  Z tego tekstu dowiesz się, z jakimi dodatkowymi formalnościami wiąże się wybór niesortu, jak go sprowadzać, gdzie szukać informacji i jak robić to w bezpieczny, legalny sposób.

SPROWADZANIE ODZIEŻY UŻYWANEJ WEDŁUG PRAWA


Odzież używana dzieli się na:


 • posegregowaną (sortowana odzież używana) stanowiąca towar handlowy,
 • nieposegregowaną (niesort) traktowaną według przepisów polskich jako odpad.

W drugiej sytuacji wybierając zakup niesortu konieczne jest uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w starostwach powiatowych lub urzędach marszałkowskich.  


Jeśli nie prowadzisz samodzielnie sortowni odzieży używanej wybór tańszego niesortu w dalszej perspektywie może narazić Cię na ogromne koszty i nieprzyjemności. Prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów bez zezwolenia może skutkować karą administracyjną w wysokości od 10 000 złotych do nawet 1 000 000 zł.  Z tego powodu detalista poprzez kupno i sprzedaż niesortu, naraża się więc na kary.


ZAKUP NIESORTU


Jeśli jednak zdecydujesz się na zakup odzieży nieposortowanej, wraz z wnioskiem o zezwolenie na przetwarzanie odpadów, musisz wykazać też inne dokumenty. Należą do nich:


 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • Zaświadczenia o niekaralności,
 • Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania lub prawo dzierżawy nieruchomości,
 • Operat przeciwpożarowy,
 • Postanowienie o warunkach ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • Instrukcja obsługi instalacji lub urządzenia,
 • Świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika składowiska odpadów,
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych,
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.*

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, wniosek możesz złożyć do marszałka województwa lub  starosty  –  w zależności od zgłoszonej ilości przetwarzanych odpadów.


MONITORING PRZEWOZU ODZIEŻY NIESORTOWANEJ I KARY ZWIĄZANE Z BRAKIEM ZGŁOSZENIA


Kolejną bardzo ważną kwestią jest fakt, iż przywiezienie odzieży używanej niesortowanej (klasyfikowanej jako odpad) do Polski dodatkowo objęte jest monitorowaniem przez Krajową Administrację Skarbową za pomocą systemu teleinformatycznego SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu). Konieczne jest zgłoszenie każdego przewozu po uprzednim  uzyskaniu dostępu do Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Jeśli tego nie zrobisz, jako podmiot odbierający odzież możesz zostać ukarany  kwotą 46% wartości przewożonego towaru, nie mniejszą niż 20 000 zł. Karę może ponieść także firma transportowa – 10 000 zł do 100 000 zł oraz sam kierowca – od 5 000 zł do 7 500 zł. **


DALSZE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z SORTOWANIEM ODZIEŻY UŻYWANEJ


W następnym kroku Twoja firma musi zostać zarejestrowana w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami w Urzędzie Marszałkowskim. Trzeba również prowadzić karty ewidencji odpadów przekazanych oraz przyjętych. Kolejnym obowiązkiem jest składanie sprawozdań rocznych o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru można podnieść administracyjną karę pieniężną w wysokości od 5 000 zł do 1 000 000 zł.


NIESORT – RESPEKTOWANIE PRZEPISÓW 


Każdy, kto planuje otworzyć second hand z odzieżą niesortowaną, musi wziąć pod uwagę liczne formalności i bardzo wysokie kary za nieprzestrzeganie zasad. W Polsce w ostatnim czasie nagłośniony został przypadek przedsiębiorstwa*, które nie spełniało następujących norm: nie utylizowało odpadów (zamiast tego wyrzucało odzież do kontenerów na odzież), nie miało pozwolenia na ich gromadzenie w zajmowanym lokalu i nie prowadziło monitoringu magazynu. Suma kar za powyższe wykroczenia dla tej skontrolowanej firmy sięga nawet 4 000 0000 zł. Sytuację odkrył i skontrolował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.


HURTOWNIA SORTOWANEJ ODZIEŻY UŻYWANEJ JAKO ALTERNATYWA DLA HURTOWNI OFERUJĄCEJ SPRZEDAŻ NIESORTU


Wiesz już, z jakimi obowiązkami wiąże się wybór odzieży niesortowanej oraz gdzie szukać informacji, aby spełniać wszystkie normy, aby móc ją przetwarzać. Możesz również ten proces znacznie uprościć, podejmując współpracę z hurtownią odzieży sortowanej która sama zajmuje się importowaniem oraz sortowaniem ubrań i spełnia wszystkie wymagane prawnie normy. Odzież sortowana jest finalnym produktem, w związku z czym nie podlega tak surowym normom jak odzież niesortowana zaklasyfikowana jako odpad.


Zwróć uwagę, aby dostawcy zaopatrujący wybraną przez Ciebie hurtownie posiadali uprawnienia i certyfikaty wydawane przez stosowne instytucje. Przykładem takiej instytucji jest np. TÜV Rheinland działającą na skalę całego świata. Zapoznaj się z ofertą naszej hurtowni odzieży sortowanej, aby mieć pewność co do jakości odzieży, przejrzystych warunków współpracy i spełniania formalności.


*https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/237

** https://puesc.gov.pl/uslugi/przewoz-towarow-objety-monitorowaniem-sent

Siehe auch:

*** https://zielona.interia.pl/smieci-plastik/news-podrzucali-odpady-do-kontenerow-na-ubrania-zostali-zlapani,nId,6788018?fbclid=PAAaZizdIEbdVCVpnPX3qu6Z5AIvDp0-R1oqOnG8V9MFXcMjW1vQB1JcbfMAs

*** https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Firmie-grozi-kara-za-podrzucanie-do-pojemnikow-odziezy-urzywanej-13408.html

Udostępnij:

Du suchst einen zuverlässigen Lieferanten von Second-Hand Kleidung?

Wissenswertes

Zero-Waste Fashion – Altkleider aus dem Recycling!

Seit einigen Jahren beobachten wir ein wachsendes ökologisches Bewusstsein und Erwartungshaltung von Kunden gegenüber Herstellern Verantwortung für unsere gemeinsame Zukunft zu übernehmen. Diese Entwicklungen zeigen auch Auswirkungen auf die Modebranche: Die Zeit für Zero-Waste und Less-Waste Mode ist gekommen. Was bedeutet es und wo können Sie anfangen real zu einem bewussteren Umgang mit Kleidung beizutragen?

Weiterlesen

Wie wird man den Geruch von gebrauchter Kleidung los?

Haben Sie eine ökologische Herangehensweise zu Mode und finden Sie Freude daran Ihre Garderobe mit Second-Hand Kleidung zu erneuern? Wir auch und wissen, dass manchmal eines stören kann – der Geruch von Altkleidern. Glücklicherweise gibt es bewährte Methoden, um damit umzugehen.

Weiterlesen

Fördern wir gemeinsam die Kreislaufwirtschaft von Kleidung.

FAQ

Die am häufigsten gestellten Fragen & Antworten

Wir laden Sie ein, das Kontaktformular auf unserer Website auszufüllen. Je nachdem, welche Ware Sie suchen, wird sich schnellstmöglich ein persönlicher Ansprechpartner mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wir verwerten importierte Kleidung aus Deutschland, England und Schottland. Ecotex Deutschland und Helppack sind zuständig für die Sammlung von Bekleidung in Deutschland und vertrauensvolle Geschäftspartner für Waren aus Großbritannien. 

Für sortierte und vorsortierte Kleidung, die für den Groß- und Einzelhandel bestimmt ist, ist unser Unternehmen Ecotex Poland mit Sitz in Żagań, Polen zuständig.

Ecotex Deutschland und Helppack haben ihren Hauptsitz in Wuppertal, Deutschland. Ecotex Poland und Polstoff sind Unternehmen mit Sitz in Żagań, Polen.

Ecotex Deutschland Sammelt Kleidung über Altkleidercontainer in Nordrhein-Westfalen. Sie haben aber deutschlandweit auch die Möglichkeit Kleidung per Paket kostenlos zu versenden: Helppack.de. Dort können Sie auswählen, welche Initiative oder Aktion Sie unterstützen möchten. WICHTIG: Derzeit funktioniert die Lösung nur in Deutschland.

Wir kümmern uns um eine detaillierte und mehrstufige Sortierung der Kleidung, weil wir überzeugt sind, dass wir nur so ihr volles Potenzial zur Wiederverwendung nutzen können. Dank dessen beliefern wir andere Bekleidungsgroßhändler, Einzelhandelsgeschäfte und Unternehmen, die sich mit neuen Anwendungen von gebrauchter Kleidung befassen.

Wir betreiben keinen Online-Verkauf und führen auch keine eigenen Seconal-Hand Läden. Unternehmen der Ecotex Group verkaufen ausschließlich im Großhandel. Kleinere Probesendungen sind selbstverständlich möglich. Sie können zwar eine Bestellung bei uns aufzugeben, ohne unsere Lager zu besuchen, aber wir empfehlen Ihnen sehr, dies zu tun, um sich über unseren Sortierprozess und die angebotene Ware einen besseren Überblick und Eindruck zu verschaffen. Transparenz und Kommunikation wird bei uns nämlich großgeschrieben. Wir beraten Sie gerne und führen Sie in unser Produktsortiment vor Ort. 

Ecotex Poland ist ein Direktimporteur von Kleidung aus England und Schottland. Es ist möglich, Waren in ihrer ursprünglichen Form (aus D2D- und C4C-Sammlungen) oder bereits von unserem Sortierpersonal sortiert zu kaufen. 

Für unsortierte Kleidung sind unsere deutschen Unternehmen: Ecotex Germany und Helppack zuständig. Kleidung kann im Großhandel in der deutschen Niederlassung des Unternehmens erworben werden. Wir verkaufen keine unsortierte Kleidung an Privatpersonen und Unternehmern ohne erforderliche Abfallbehandlungsgenehmigungen.

Du suchst einen zuverlässigen Lieferanten von Second-Hand Kleidung?