0

Od 30 lat prowadzimy odpowiedzialny biznes

Jako międzynarodowa grupa firm Ecotex - realizujemy misję, aby jak najlepiej zagospodarowywać wyprodukowane już tekstylia

30 lat doświadczenia

Ponad 160 kategorii produktowych

Międzynarodowy zasięg

8 000 ton odzieży rocznie

Oferta

Co robimy

Poznaj procesy wchodzące w skład działalności Ecotex Group i zobacz w czym możemy wspomóc Twój biznes.

Ecotex Germany i Helppack zajmują się odzieżą używaną niesortowaną. Ecotex Poland odpowiada za odzież używaną sortowaną szczegółowo, wstępnie oraz odzież outletową.

Recykling tekstyliów – od ponad 30 lat

Przetwarzamy i poddajemy recyklingowi rocznie ponad 8000 ton używanych i nowych wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia, pierza oraz wtórnych surowców włókienniczych pochodzących z przemysłu, gospodarstw domowych i gmin. Nasza niemiecka marka Ecotex Germany wraz ze spółkami należącymi do Grupy Ecotex w Polsce, zatrudnia ponad 50 przeszkolonych pracowników, którzy codziennie dbają o poprawę jakości życia globalnej społeczności. Podstawą naszej działalności jest dążenie do najefektywniejszego wykorzystania surowców wtórnych.

Mając na uwadze nasze wspólne dobro, nieustannie poszukujemy nowych możliwości rozwoju. Nie zamykamy się na innowacje, koncentrując się na poszukiwaniu jeszcze lepszych rozwiązań. Działamy zgodnie z rozporządzeniem UE i aktualną niemiecką ustawą o gospodarce odpadów (KrWG).

Nasza działalność obejmuje współpracę ze stowarzyszeniami charytatywnymi, firmami zajmującymi się recyklingiem tekstyliów, a także międzynarodowe partnerstwa z kontrahentami i klientami z Europy, Afryki i Azji.

Nasza misja

Działamy dla potrzeb jutra w zakresie recyklingu odzieży rozpoznając je już dziś i będąc przy tym przykładem zrównoważonej ekologicznie gospodarki.”

Osiągamy ją:

  • spełniając surowe normy certyfikacyjne (TÜV-Rheinland, numer certyfikacji 01400 120778),
  • wspierając finansowo organizacje charytatywne,
  • promując odpowiedzialny recykling odzieży, butów i artykułów gospodarstwa domowego poprzez ścisłą współpracę z dobroczynnymi organizacjami i certyfikowanymi dostawcami,
  • zachowując przejrzystość naszych działań biznesowych wobec naszych interesariuszy,
  • stosując filozofię „zero waste” oraz „less waste” we wszystkich aspektach naszej działalności i podejmowanych decyzji,
  • ograniczając nasz ślad ekologiczny do minimum,
  • konsekwentnie doskonaląc nasze praktyki pracy, wspierając naszych pracowników oraz wprowadzając innowacyjne rozwiązania.

Społecznie odpowiedzialni, myślimy o innych

Będąc certyfikowanym specjalistą ds. zagospodarowania surowców tekstylnych, naszą aspiracją jest osiągnięcie pozycji lidera zrównoważonego biznesu w branży. Chcemy wspomagać ekosystem, całkowicie zamykając cykl zagospodarowania wtórnego odzieży. Kierując się zasadami filozofii zero waste postawiliśmy sobie za cel zredukowanie odpadów poprodukcyjnych do absolutnego minimum.

 

W obszarze prowadzonego recyklingu tekstyliów na pierwszym miejscu stawiamy człowieka oraz środowisko w jakim żyje. Z dumą przyczyniamy się do podnoszenia standardu życia osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Od lat współpracujemy z różnymi organizacjami charytatywnymi, realizując naszą misję niesienia pomocy potrzebującym.

Razem działajmy na rzecz obiegu cyrkularnego odzieży

Zaufali nam

Dołącz do grona firm, które nam zaufały