Podręczny słownik pojęć w branży odzieży używanej - Ecotex Group
Contact
PL EN DE
0

Podręczny słownik pojęć w branży odzieży używanej

Chcesz wiedzieć więcej o naszej działalności? Poniżej prezentujemy słownik pojęć w branży odzieży używanej:

BDO

BDO to baza danych dotycząca produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami. Jest to elektroniczny system opracowany przez Ministerstwo Środowiska. Wpis do Rejestru-BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów.  Głównym celem jego utworzenia było zwiększenie kontroli nad procesami wytwarzania i przetwarzania odpadów, a także monitorowanie sposobu, w jaki przedsiębiorcy zarządzają nimi.

Certyfikacja – jakie są liczące się w branży certyfikaty i jak je zweryfikować?

Certyfikat to potwierdzenie spełnienia określonych standardów jakości i bezpieczeństwa. Jednym z najpopularniejszych jest certyfikat od TÜV-Rheinland.

TÜV-Rheinland to wiodąca certyfikująca firma działająca na skalę światową. Zajmuje się oceną zgodności produktów, usług lub systemów z określonymi normami. Innym przykładem liczącego się w branży certyfikatu jest certyfikacja  BVSE.

Czyściwo

Zużyta lub uszkodzona odzież bawełniana. Niespełniająca swojej funkcji pierwotnej, gdyż nie nadaje się do noszenia. Znajduje zastosowanie jako surowiec do produkcji wyrobów czyszczących i konserwacyjnych.

Drugi obieg

Model działania, w którym używana odzież jest zbierana, sortowana, w razie potrzeby naprawiana i ponownie sprzedawana, co pozwala na jak najdłuższe jej użytkowanie.

Fast fashion

Fast fashion to koncepcja produkcji odzieży, w której nowe kolekcje pojawiają się szybko i często, zazwyczaj kosztem jakości i etycznych standardów produkcji. Produkowane w tym modelu ubrania są nietrwałe, a ich atrakcyjna cena skłania konsumenta do częstej wymiany poszczególnych sztuk odzieży, nie zważając na skutki środowiskowe.

GIOŚ

GIOŚ, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, to centralny organ administracji rządowej w Polsce odpowiedzialny za sprawy ochrony środowiska. GIOŚ pełni rolę nadzoru nad stanem środowiska, monitoruje jego jakość oraz prowadzi działania mające na celu ochronę przyrody i zasobów naturalnych.

Gospodarka obiegu zamkniętego

Podejście do produkcji i konsumpcji, w którym odzież, projektowana jest tak, aby była łatwo naprawiana, odnawiana i poddawana recyklingowi, minimalizując ilość odpadów do minimum.

Greenwashing

Greenwashing to praktyka, w ramach której firma lub organizacja używa mylącej lub fałszywej reklamy i marketingu w celu przedstawienia swoich działań lub produktów jako bardziej ekologicznych i przyjaznych dla środowiska, niż są w rzeczywistości. Firmy często używają tego rodzaju praktyk, aby zyskać przychylność konsumentów, zyskać pozytywny wizerunek ekologiczny i przyciągnąć klientów.

Hurtownia odzieży używanej

Hurtownia odzieży używanej zajmuje się zakupem, przechowywaniem oraz dystrybucją odzieży używanej na dużą skalę. Zaopatruje stacjonarne sklepy second hand i ich odpowiedniki online. Może również zaopatrywać inne hurtownie, które działają wówczas jako pośrednik. Dużym plusem jest jak hurtownia jest jednocześnie sortowanią. Wtedy odpowiada również za klasyfikacje odzieży na poszczególne kategorie nadające się do dalszej sprzedaży w formie pierwotnej oraz na kategorie znajdujące zastosowanie w recyklingu.

Importer odzieży używanej

Osoba lub firma, która importuje używaną odzież z innych krajów i dostarcza ją na rynek lokalny. Importer może importować zarówno odzież sortowaną jak i niesortowaną. Importer odzieży używanej niesortowanej musi spełnić wiele norm według europejskiego prawa. Ważne – nie kupuj od importera odzieży niesortowanej do swojego sklepu, gdyż sprzedawanie niesortu w placówce detalicznej jest niezgodne z prawem.

Kategoryzacja odzieży używanej

Klasyfikacja sortowanej odzieży używanej pomaga ocenić  stan i jakość używanych tekstyliów, a także dopasować je pod kątem wymagań poszczególnych rynków. Według prawa europejskiego do sklepów second hand dedykowana jest wyłącznie odzież sortowana, która spełnia swoją pierwotną funkcję. Podmioty bez zezwoleń nie mogą prawnie nabyć niesortu, a sortowanie przez pracowników sklepu na jego zapleczu nie zalicza się do procesu sortowania przeprowadzonego zgodnie z prawem.

Kontenery na odzież

Pojemniki, w których zbierana jest używana odzież do celów dalszej odsprzedaży i recyklingu. Finanse wygenerowane przez zbierane w taki sposób tekstylia wspierają ważne inicjatywy społeczne oraz organizacje charytatywne.

Moda cyrkularna

Moda cyrkularna to koncepcja odnosząca się do zamkniętego obiegu, w którym odzież jest projektowana, produkowana, wykorzystywana i poddana recyklingowi w sposób zrównoważony, minimalizując ilość odpadów oraz negatywny wpływ na środowisko.

Niesort

Niesort inaczej tzw. “oryginał” to termin odnoszący się do odzieży, obuwia lub innych tekstyliów, pochodzących bezpośrednio ze zbiórek. Bez dalszego sortowania nie można określić procentowej zawartości danego typu oraz jakości odzieży jaka się w nim znajduje. Niesort według europejskiego prawa nie może być sprzedawany w placówkach detalicznych, a firmy, które go sprzedają i kupują muszą posiadać specjalne zezwolenia. 

Odzież C4C

Terminu C4C (ang. cash for clothes) używa się do opisu ubrań pochodzących z punktów skupu znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Osoby, które przynoszą swoje ubrania, otrzymują za nie określoną zapłatę. Miejsca te same definiują co przyjmują i jaki ma być stan odkupowanej przez nich odzieży. Kategoryzacja w miejscach skupu jest jednoetapowa i nie gwarantuje takiej dokładności jak wieloetapowe sortowanie w specjalistycznych placówkach.

C4C & D2D

Odzież używana cream to inaczej odzież o wysokiej jakości. W tym asortymencie pojawiają się rzeczy nowe, a ciuchy używane są niewiele noszone.

Odzież D2D

Odzież D2D (ang. door to door) zbierana jest bezpośrednio z domów, a miasta i gminy wygenerowane w ten sposób środki przekazują na inicjatywy społeczne lub organizacje charytatywne.

Outlet Clothing

Odzież pochodząca z nadwyżek produkcyjnych, magazynowych, sklepowych lub ze zwrotów konsumenckich oferowana po niższych cenach. Może posiadać oryginalne metki sklepowe.

Odzież z Anglii, Szkocji i Irlandii

Używana odzież importowana z Wielkiej Brytanii. Odzież brytyjska pozyskiwana jest ze zbiórek kontenerowych, zbiórek typu D2D, C4C oraz od organizacji charytatywnych. W zależności od sposobu pozyskania jest to odzież o różnej jakości. Rozmawiając z importerem koniecznie dowiedz się w jaki sposób jest pozyskiwana jego odzież oraz z jakich regionów.

Odzież z Niemiec

Odzież używana importowana z Niemiec. Według danych podawanych przez Eurostat 45% importowanej do Polski odzieży pochodzi właśnie z tego kraju*. Najpowszechniejszym sposobem pozyskiwania odzieży używanej w Niemczech są zbiórki kontenerowe. Jest to jeden z głównych powodów (obok upodobań Niemców do jakościowej markowej odzieży), dlaczego kontenerowy niesort niemiecki wyróżnia się wysoką jakością w porównaniu do zbiórek kontenerowych z innych państw. W 2022 roku Niemcy eksportowały: odzież sortowaną o wartości 8,03 mld USD oraz niesortowaną o wartości 4,11 mld USD (za www.trademap.org).

Poliester z recyklingu 

Poliester z recyklingu to rodzaj poliestru, który jest pozyskiwany z przetworzonych butelek PET – nie ma więc nic wspólnego z poliestrem, który był już wcześniej użyty do produkcji odzieży. Kojarzy nam się to ze zrównoważonym działaniem, gdyż plastik można wielokrotnie przetwarzać na plastik i dzięki temu pozostaje on w obiegu. Niestety, nie jest tak w przypadku poliestru pozyskanego z butelek PET wykorzystywanego do produkcji ubrań. W momencie kiedy trafia on do odzieży nie ma już dalszej możliwości odzyskania tego surowca**.

Recykling odzieży

Proces przetwarzania zużytej odzieży na nowe włókna tekstylne lub produkty odzieżowe mający na celu zmniejszyć ilość produkowanych przez nas odpadów. 

Do recyklingu zaliczamy:

  • upcycling – powstają wówczas produkty o wyższej wartości, które są traktowane jako wartościowe surowce,
  • downcycling – powstają wyroby o wartości niższej niż wyjściowe, które mogą być traktowane jako wartościowe i funkcjonalne surowce do mniej wymagających zastosowań.

Second-hand/lumpeks

Sklep oferujący używaną odzież i akcesoria w atrakcyjnych cenach. Są to najczęściej ubrania importowane do Polski zza granicy, z krajów, z których odzież jest najbardziej pożądana przez polskich konsumentów. Największym zainteresowaniem cieszy się odzież z Anglii, Niemiec, Irlandii i Norwegii.  Odwiedzając Second hand klient otrzymuje wysokiej jakości odzież przy niewielkich kosztach.

Slow fashion

Koncepcja mody, która promuje jakość, trwałość i świadome wybory konsumenckie “na lata”. W koncepcje mody slow fashion wpisuje się kategoria vintage – odzież używana przez lata dalej spełniająca swoje zastosowanie.

Sort

To odzież używana, która została przesortowana i zakwalifikowana jako nadająca się do sprzedaży w sklepach second hand lub dalszego przetwarzania w celu odzyskania oraz zagospodarowania surowców.

Sortowanie odzieży używanej

Proces klasyfikacji odzieży na podstawie jej stanu, rozmiaru, zastosowania i innych cech. W ten sposób do wyboru jest na przykład: odzież używana 1 gatunek, miksy odzieżowe dedykowane sprzedaży detalicznej takiej jak Retail Sort Mix i Anglia Sort Mix oraz odzież damska.

Sortownia odzieży używanej

Miejsce, gdzie odzież jest sortowana i przygotowywana do sprzedaży w formie pierwotnej lub do sprzedaży z zastosowaniem do recyklingu. Sortownia odzieży używanej będąca równocześnie hurtownią ma przewagę nad hurtowniami, które zajmują się wyłącznie importem oraz handlem. Personel sortowni stale czuwa nad tym czy produkowane kategorie asortymentowe spełniają założone normy, a ponadto lepiej adaptuje się do zmieniającego się zapotrzebowania klientów.

Surowiec wtórny

Materiał, który jest poddawany recyklingowi, przetwarzaniu, aby wykorzystać go do produkcji nowego  produktu.

Transport odzieży używanej – zezwolenia

Zgodnie z wytycznymi polskiego prawa, każdy kupujący i transportujący odzież niesortowaną (która klasyfikowana jest jako odpad) musi zgłosić to w systemie SENT (Systemie elektronicznego nadzoru transportu) i przekazać zgłoszenie  przewoźnikowi. Podczas generowania zlecenia musi również podać wagę transportowanego ładunku. 

W przypadku importu zgłoszenie musi być dokonane przed przekroczeniem polskiej granicy, zaś w przypadku transportu krajowego w momencie ważenia towaru. Transport SENT zgłasza się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Brak zgłoszenia w momencie kontroli wiąże się z wysokimi karami.

Upcykling

Jest to proces przekształcania lub przerabiania przedmiotów, lub materiałów, które są już wykorzystywane, zużyte lub uważane za odpad, w nowe produkty o wyższej wartości lub innej funkcji. Jest to praktyka, która ma na celu minimalizowanie marnotrawstwa i zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez tworzenie czegoś nowego z istniejących zasobów, zamiast ich utylizacji.

Utylizacja

Proces usuwania lub likwidacji odpadów w sposób kontrolowany i zgodny z przepisami. Proces utylizacji przez specjalistyczne firmy stanowi koszt dla zlecającego go przedsiębiorstwa. Z tego powodu bardzo ważne jest wybieranie solidnego hurtownika, gdyż jego postawa etyczna wpływa na otaczające nas środowisko. Niestety, dalej można spotkać podmioty, które zamiast zapłacić wolą pozbywać się odpadów w niewłaściwy sposób np. wyrzucać je w lasach lub innych nieprzeznaczonych do tego miejscach bądź też sprzedawać do innych państw wraz z wartościową odzieżą.

Vintage

Odzież używana vintage odnosi się do wysokiej jakości odzieży, która ma co najmniej 20 lat i jest uważana za klasyczną lub kultową. Ceniona jest za unikalny charakter, często stanowi przedmiot pożądania kolekcjonerów.

Włókna z recyklingu

Włókna z recyklingu odnoszą się do włókien tekstylnych lub materiałów włóknistych, które zostały wyprodukowane z surowców pochodzących z recyklingu. Jest to zazwyczaj proces, w którym używane tekstylia (np. bawełniany T-shirt) lub inne produkty zawierające włókna (takie jak butelki PET) są przetwarzane i przekształcane w nowe włókna do produkcji tkanin, odzieży, dywanów lub innych tekstylnych produktów.

Wstępny sort

Proces wstępnego sortowania w celu sklasyfikowania ubrań, które nadają się do dalszej odsprzedaży w formie pierwotnej oraz tych nadających się do recyklingu od tekstyliów, które nie mają dalszego zastosowania. Sortowanie mniej precyzyjne od sortowania szczegółowego, wieloetapowego. Pozwala na uzyskanie miksów asortymentowych. O szczegółowości sortowania danych miksów decyduje sortowania przeprowadzająca proces klasyfikacji.

Wyposażenie sklepów z odzieżą używaną

Wyposażenie sklepu to jego najważniejsza część, która wpływa na sukces przedsięwzięcia. Należy wybrać co chcesz sprzedawać: same ubrania, czy również akcesoria, a następnie wszystko odpowiednio wyeksponować. Można również wyspecjalizować się według własnego pomysłu, sprzedając odzież importowaną z wybranego kraju lub odzież o konkretnym przeznaczeniu.

Zbiórki odzieży używanej

Działania mające na celu pozyskanie używanej odzieży od darczyńców lub społeczności, która już tych tekstyliów nie potrzebuje. Za przeznaczoną odzież gminy i miasta otrzymują zapłatę od firm zajmujących się recyklingiem tekstyliów i w ten sposób wygenerowane środki przeznaczają na miejscowe projekty oraz organizacje charytatywne, z którymi współpracują.

Zero waste

Dążenie do minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów poprzez świadome praktyki i strategie, które polegają na redukcji, ponownym wykorzystywaniu, recyklingu i unikaniu marnotrawstwa surowców i zasobów w tym odzieży.

https://www.money.pl/gospodarka/skad-podchodza-ubrania-sprzedawane-w-polsce-europejskie-dane-niezle-namieszaly-6373513462589569a.html, wejście 15.11.2023

** https://sukces.rp.pl/ekologia/art17724981-daleko-od-eko-ubrania-z-recyklingu-nie-uratuja-planety, wejście 29.11.2023 r.

Udostępnij:

Poszukujesz rzetelnej hurtowni odzieży używanej?

Let's work together to support and foster Circular Fashion

FAQ

Frequently Asked Questions

We invite you to complete the contact form on our website. Depending on the goods you are looking for, a dedicated person will contact you as soon as possible.

We work on clothing imported from Germany, England, and Scotland. Ecotex Germany and Helppack are responsible for collecting and supplying German clothing, and trusted business partners for goods from Great Britain. 

For sorted and pre-sorted clothing intended for wholesale and retail sale, our company Ecotex Poland located in the province of Lubuskie.

Ecotex Germany and Helppack are headquartered in Wuppertal, Germany. Ecotex Poland and Polstoff are companies located in Żagań, Poland.

Ecotex Germany conducts collections in North Rhine-Westphalia in the western part of Germany. You can also send clothes by courier here: Helppack.de. On this website you can send a parcel with your clothing to us for free and choose which project or theme you would like to support. IMPORTANT! – at the moment, the solution works in Germany ONLY.

We developed and maintain a detailed and multi-stage grading process that is aligned with our customers' requirements and expectations. As such, we use the full potential for reuse of clothing and supply other clothing wholesalers, retail stores and companies that resell or use clothing in its original as well as in alternative forms by finding new applications for textiles.

We do not run our online retail shop. We only offer our goods for sale as a wholesaler. We meet the expectations of novice entrepreneurs and can carry out trial courier shipments with smaller volumes. It is also possible to purchase without visiting our facility, but we always encourage to do so to learn about our sorting process and the quality we have. 

Ecotex Poland is a direct importer of clothing from England and Scotland. It is possible to purchase goods in their original form (from D2D and C4C collections), or already sorted by our sorting staff. 

Ecotex Germany is responsible for unsorted clothing. We do not sell unsorted clothing to individuals or companies without waste processing permits.

Poszukujesz rzetelnej hurtowni odzieży używanej?