fbpx

Aktualności

27.06.2022

Jak legalnie kupować i importować niesortowaną odzież używaną, aby uniknąć wysokich kar?

Każdy, kto planuje otwarcie second-handu, zastanawia się gdzie najlepiej  zaopatrywać swój sklep w odzież używaną. Czy najlepsza będzie odzież używana sortowana, czy może odzież używana niesortowana (oryginał)? Sprowadzać z zagranicy czy kupować od hurtownika z rodzimego rynku?  Z tego tekstu dowiesz się, z jakimi dodatkowymi formalnościami wiąże się wybór niesortu, jak go sprowadzać, gdzie szukać informacji i jak robić to w bezpieczny, legalny sposób.

 

Sprowadzanie odzieży używanej według prawa

 

Odzież używana dzieli się na:

 • posegregowaną (sortowana odzież używana) stanowiąca finalny produkt do sprzedaży u detalistów,
 • nieposegregowaną (niesort) traktowaną według przepisów polskich jako odpad.

W drugiej sytuacji wybierając zakup niesortu  konieczne jest uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w starostwach powiatowych lub urzędach marszałkowskich.   

Jeśli nie prowadzisz samodzielnie sortowni odzieży używanej wybór tańszego niesortu w dalszej perspektywie może narazić Cię na ogromne koszty i nieprzyjemności. Prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów bez zezwolenia może skutkować karą administracyjną w wysokości od 10 000 złotych do nawet 1 000 000 zł.  Z tego powodu detalista poprzez kupno i sprzedaż niesortu, naraża się więc na kary.

 

Zakup niesortu

 

Jeśli jednak zdecydujesz się na zakup odzieży nieposortowanej, wraz z wnioskiem o zezwolenie na przetwarzanie odpadów, musisz wykazać też inne dokumenty. Należą do nich:

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • Zaświadczenia o niekaralności,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania lub prawo dzierżawy nieruchomości,
 • Operat przeciwpożarowy,
 • Postanowienie o warunkach ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • Instrukcja obsługi instalacji lub urządzenia,
 • Świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika składowiska odpadów,
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych,
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.*

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, wniosek możesz złożyć do marszałka województwa lub  starosty  –  w zależności od zgłoszonej ilości przetwarzanych odpadów.

 

Monitoring przewozu odzieży niesortowanej i kary związane z brakiem zgłoszenia

 

Kolejną bardzo ważną kwestią jest fakt, iż przywiezienie odzieży używanej niesortowanej (klasyfikowanej jako odpad) do Polski dodatkowo objęte jest monitorowaniem przez Krajową Administrację Skarbową za pomocą systemu teleinformatycznego SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu). Konieczne jest zgłoszenie każdego przewozu po uprzednim  uzyskaniu dostępu do Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Jeśli tego nie zrobisz, jako podmiot odbierający odzież możesz zostać ukarany  kwotą 46% wartości przewożonego towaru, nie mniejszą niż 20 000 zł. Karę może ponieść także firma transportowa – 10 000 zł do 100 000 zł oraz sam kierowca – od 5 000 zł do 7 500 zł. **

 +48 532 083 564   Wyślij zapytanie

 

 

Dalsze formalności związane z sortowaniem odzieży używanej

 

W następnym kroku Twoja firma musi zostać zarejestrowana w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami w Urzędzie Marszałkowskim. Trzeba również prowadzić karty ewidencji odpadów przekazanych oraz przyjętych. Kolejnym obowiązkiem jest składanie sprawozdań rocznych o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru można podnieść administracyjną karę pieniężną w wysokości od 5 000 zł do 1 000 000 zł.

 

Hurtownia sortowanej odzieży używanej jako alternatywa dla hurtowni oferującej sprzedaż niesortu

 

Wiesz już, z jakimi obowiązkami wiąże się wybór odzieży niesortowanej oraz gdzie szukać informacji, aby spełniać wszystkie normy, aby móc ją przetwarzać. Możesz również ten proces znacznie uprościć, podejmując współpracę z hurtownią odzieży sortowanej która sama zajmuje się importowaniem ubrań i spełnia wszystkie wymagane prawnie normy. Odzież sortowana jest finalnym produktem, w związku z czym nie podlega tak surowym normom jak odzież niesortowana zaklasyfikowana jako odpad.

Zwróć uwagę, aby dostawcy zaopatrujący wybraną przez Ciebie hurtownie posiadali uprawnienia i certyfikaty wydawane przez stosowne instytucje. Przykładem takiej instytucji jest np. TÜV Rheinland działającą na skalę całego świata. Zapoznaj się z ofertą naszej hurtowni odzieży sortowanej, aby mieć pewność co do jakości odzieży, przejrzystych warunków współpracy i spełniania formalności.

 

*https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/237

** https://puesc.gov.pl/uslugi/przewoz-towarow-objety-monitorowaniem-sent

 

Sprawdź: