fbpx

Poznaj firmy
Ecotex Group

przewiń w dół

Recykling tekstyliów
– od ponad 30 lat

Przetwarzamy i poddajemy recyklingowi miesięcznie ponad 600 ton używanych i nowych wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia, pierza oraz wtórnych surowców włókienniczych pochodzących z przemysłu, gospodarstw domowych i gmin. Nasza niemiecka marka Ecotex Germany wraz ze spółkami należącymi do Grupy Ecotex w Polsce, zatrudnia ponad 100 przeszkolonych pracowników, którzy codziennie dbają o poprawę jakości życia globalnej społeczności. Podstawą naszej działalności jest dążenie do najefektywniejszego wykorzystania surowców wtórnych poprzez przeciwdziałanie skutkom trendu Fast Fashion.

Mając na uwadze nasze wspólne dobro, nieustannie poszukujemy nowych rynków zbytu i nowych możliwości rozwoju. Nie zamykamy się na innowacje, koncentrując się na poszukiwaniu jeszcze lepszych rozwiązań. Działamy zgodnie z rozporządzeniem UE i aktualną niemiecką ustawą o gospodarce odpadów (KrWG). Nasza działalność obejmuje współpracę ze stowarzyszeniami charytatywnymi, firmami zajmującymi się recyklingiem tekstyliów, a także międzynarodowe partnerstwa z kontrahentami i klientami z Europy, Afryki i Azji.

Nasza misja

„Działamy dla potrzeb jutra w zakresie recyklingu odzieży rozpoznając je już dziś i będąc przy tym przykładem zrównoważonej ekologicznie gospodarki.”

Osiągamy ją:
  • spełniając surowe normy certyfikacyjne (TÜV-Rheinland, numer certyfikacji 01400 120778),
  • wspierając finansowo organizacje charytatywne,
  • promując odpowiedzialny recykling odzieży, butów i artykułów gospodarstwa domowego poprzez ścisłą współpracę z dobroczynnymi organizacjami i certyfikowanymi dostawcami,
  • zachowując przejrzystość naszych działań biznesowych wobec naszych interesariuszy,
  • stosując filozofię „zero waste” oraz „less waste” we wszystkich aspektach naszej działalności i podejmowanych decyzji,
  • ograniczając nasz ślad ekologiczny do minimum,
  • konsekwentnie doskonaląc nasze praktyki pracy, wspierając naszych pracowników oraz wprowadzając innowacyjne rozwiązania.

Certyfikowany zakład zagospodarowania tekstyliów

Ecotex Germany jest poddawana inspekcji przez TÜV Rheinland – wiodącego, międzynarodowego dostawce usług kontroli przemysłu na świecie – i rokrocznie otrzymuje certyfikat w odniesieniu do kryteriów niemieckiego rozporządzenia w sprawie gospodarki odpadami (na podstawie § 56 i 57 KrWG).

Jesteśmy specjalistyczną firma zajmująca się gospodarką odpadami w zakresie zbiórki, transportu, przechowywania, przetwarzania, recyklingu, handlu i obróbki tekstyliów (AVV 04 02 22, 15 01 09, 19 12 08, 20 01 11).

Społecznie odpowiedzialni,

myślimy o innych

Będąc certyfikowanym specjalistą ds. zagospodarowania surowców tekstylnych, naszą aspiracją jest osiągnięcie pozycji lidera zrównoważonego biznesu w branży. Chcemy wspomagać ekosystem, całkowicie zamykając cykl zagospodarowania wtórnego odzieży. Kierując się zasadami filozofii zero waste postawiliśmy sobie za cel zredukowanie odpadów poprodukcyjnych do absolutnego minimum.

W obszarze prowadzonego recyklingu tekstyliów na pierwszym miejscu stawiamy człowieka oraz środowisko w jakim żyje. Z dumą przyczyniamy się do podnoszenia standardu życia osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Od lat współpracujemy z różnymi organizacjami charytatywnymi, realizując naszą misję niesienia pomocy potrzebującym.

Zaufali nam

Nasza oferta

zobacz czym się zajmujemy

Ecotex Germany

Zbiórki odzieży i sprzedaż oryginału z rynku niemieckiego. Certyfikowany specjalista od zagospodarowania odpadów tekstylnych wg. TÜV-Rheinland.

więcej

Ecotex Poland

Hurtownia odzieży używanej i odzieży outletowej. Sortowana szczegółowo na ponad 160 kategorii produktowych.

więcej

Odzież sortowana wstępnie

Odzież D2D i C4C pochodząca ze zbiórek w Wielkiej Brytanii.

więcej

Usługi transportowe

Organizujemy transport na życzenie klienta.

więcej

Skontaktuj

się z nami

jeszcze

dziś

Zadzwoń lub napisz do nas i poznaj szczegóły współpracy. Wspólnie możemy więcej.

skontaktuj się z nami