Co warto wiedzieć przed kupnem odzieży niesortowanej? - Ecotex
Contact
PL EN DE
0

Co warto wiedzieć przed kupnem odzieży niesortowanej?

Zastanawiasz się nad zakupem odzieży niesortowanej? Musisz wiedzieć, że handel odzieżą używaną tego typu regulują dokładnie przepisy. Aby móc sprzedawać niesort, potrzebujesz odpowiednich zezwoleń na jego przetworzenie. Myśląc zatem o tym, jak otworzyć sklep z odzieżą używaną warto poznać regulacje prawne dotyczące handlu, na co zwracać uwagę i co najlepiej wybrać jako zatowarowanie do swojego sklepu.

Czy odzież używana niesortowana jest odpadem? Regulacje i przepisy

Jako przedsiębiorca zajmujący się handlem odzieżą używaną musisz być świadomy, że niesort (inaczej oryginał) jest klasyfikowany jako odpad. Z tego powodu z perspektywy przepisów dotyczących Baz Danych o Produktach i Opakowaniach (BDO), Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), istnieją pewne specyficzne wymagania.

  • Zgodnie z BDO przedsiębiorcy zajmujący się obrotem odzieżą używaną są zobowiązani do rejestracji w tej bazie. Według ustawy o odpadach (art. 3 ust. 1 pkt 6), pojęcie „odpad” odnosi się do każdego przedmiotu lub substancji, które są odrzucane, planowane do odrzucenia, lub muszą być odrzucone przez ich posiadacza. W kontekście importu odzieży używanej z zagranicy i jej klasyfikacji jako odpad zgodnie z wymienioną ustawą, istotne jest rozróżnienie między odzieżą sortowaną a niesortowaną. Kluczowym aspektem jest tutaj fakt, czy odzież ta przeszła procesy takie jak sortowanie czy segregacja – w takim przypadku traktowana jest ona inaczej niż odzież używana niesortowana, która nie została poddana tym działaniom.
  • W kontekście SENT, transport odzieży używanej nie wymaga rejestracji w systemie, o ile nie jest traktowany jako odpad. Jednakże, w przypadku przewozu dużych ilości odzieży zawsze warto sprawdzić, czy dana transakcja nie będzie wymagała zgłoszenia. Szczególnie ważny w tym kontekście jest wybór rzetelnej hurtowni, która starannie przeprowadza proces selekcji towaru. Potrzebujemy mieć pewność, że zakupione przez nas zatowarowanie spełnia wymogi, aby być określane jako odzież sortowana
  • W odniesieniu do regulacji GIOŚ, musisz pamiętać, że jako przedsiębiorca działający w branży tekstylnej podlegasz pewnym obowiązkom związanym z ochroną środowiska. Przestrzeganie norm ekologicznych, zarządzanie odpadami i odpowiedzialność za produkt na każdym etapie jego życia to kluczowe aspekty, które musisz mieć na uwadze.

Pamiętaj, że znajomość i przestrzeganie tych regulacji nie tylko chroni środowisko, buduje wiarygodność Twojego biznesu w oczach klientów, ale również chroni Cię przed wysokimi sankcjami finansowymi. Dlatego ważne jest, aby na bieżąco śledzić zmiany w prawie i dostosowywać do nich swoją działalność.

Handel odzieżą używaną – przepisy

Jeśli zajmujesz się handlem odzieżą używaną w Polsce, istotne jest, abyś był świadomy przepisów regulujących ten rynek. Jak legalnie sprzedawać używane rzeczy? Według europejskiego prawa handel odzieżą niesortowaną bez odpowiednich zezwoleń jest działaniem niezgodnym z prawem, obarczonym ogromnymi karami finansowymi. Kluczowym aspektem jest tu ustawa o odpadach, która wymaga od przedsiębiorców odpowiedniego zgłoszenia działalności oraz spełnienia określonych warunków dotyczących przechowywania, segregacji i transportu tego typu odzieży. Dodatkowo, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska, działalność związana z odzyskiem odzieży, w tym jej sortowaniem, wymaga uzyskania stosownych zezwoleń. Pamiętaj, że nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi oraz finansowymi, dlatego kluczowe jest, abyś dokładnie zapoznał się z obowiązującymi regulacjami i zadbał o ich przestrzeganie w swoim biznesie.

W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, odzież niesortowana nie kwalifikuje się jako towar przeznaczony do sprzedaży detalicznej w sklepach. Wynika to z faktu, że odzież niesortowana nie spełnia kryteriów jakościowych i sanitarnych, które są wymagane dla produktów oferowanych konsumentom. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), towary wprowadzane do obrotu detalicznego muszą być wolne od wad, co obejmuje zarówno wady fizyczne, jak i prawne. Dodatkowo, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla produktów tekstylnych (Dz.U. 2017 poz. 2280) określa wytyczne dotyczące etykietowania i jakości odzieży, a niesortowana odzież nie spełnia tych wymagań. 

Transport i przetwarzanie odzieży używanej

Niezależnie, czy mówimy o transporcie odzieży niesortowanej czy tej już posegregowanej, musi być ona przewożona w sposób, który zapewni jej najlepszą ochronę i łatwość przechowywania. Decydując się na zakup odzieży używanej dla swojego biznesu warto mieć świadomość, jak wygląda kwestia transportu zarówno niesortu, jak i odzieży sortowanej. 

Prowadząc własną sortownie i zakupując niesort będą Cie obowiązywały inne normy prawne niż osobę, która wybiera towar sortowany na sprzedaż detaliczną. 

Transportując niesort musisz posiadać odpowiednie pozwolenia na transport odpadów oraz spełniać warunki dotyczące ich przechowywania i przewozu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Jeśli zajmujesz się segregacją i planujesz przetwarzanie odzieży, musisz również wziąć pod uwagę konieczność posiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Miej na uwadze, że nie są to jedyne potrzebne zezwolenia. Nieprzestrzeganie przepisów może narazić Twoją działalność na ryzyko sankcji prawnych oraz wysokich kar finansowych. Kluczowe jest, abyś dokładnie zapoznał się z przepisami i zadbał o ich przestrzeganie, zarówno w aspekcie transportu, jak i przetwarzania odzieży niesortowanej.

Będąc sprzedawcą detalicznym, prowadząc lub dopiero otwierając swój własny sklep nie daj się namówić na wybór niesortu jako jego zatowarowanie. Niestety, bardzo często można spotkać nieetetycznie postępujących hurtowników zalecających jego zakup do sklepu detalicznego. Zdarzają się i tacy, którzy oszukują i sprzedają tekstylia zniszczone, posiadające dziury i nie nadające się do dalszego noszenia określając je jako towar sortowany. W tym celu warto sprawdzać opinie danej sortowni, w miarę możliwości podjechać osobiście i unikać kupowania odzieży z niepewnych źródeł. 

Bardzo dużo oszustów czai się również na platformach typu Facebook, gdzie według zdjęć prezentują nierealnie dobrze wyglądający towar z przeznaczeniem na sprzedaż, a następnie przesyłają coś zupełnie innego. Łatwo się domyślić, że finanse przeznaczone na tego typu transakcje nie są możliwe do odzyskania, gdyż oszust stale tworzy nowe konta i naciągają następnych początkujących przedsiębiorców.

Odzież używana niesortowana – czy warto ją kupować?

Decydując się na zakup odzieży używanej niesortowanej, warto rozważyć zarówno potencjalne korzyści, jak i ryzyka. Zaletą niesortu jest przede wszystkim możliwość nabycia ubrań po znacznie niższych cenach. Dodatkowo, odzież używana niesortowana często kryje w sobie unikatowe i nietypowe znaleziska, które mogą być atrakcyjne dla klientów szukających oryginalności i indywidualności. Z drugiej strony, ryzyko związane z kupnem niesortu obejmuje niepewność co do jakości i stanu ubrań, a także konieczność posiadania własnej sortowni. Ponadto, kupując niesort, musisz być świadomy wymagań prawnych związanych z handlem niesortowaną odzieżą używaną. Dotyczy to szczególnie konieczności przestrzegania przepisów dotyczących transportu i przetwarzania, które znacząco zmieniają koszty całkowite, rozmiar przedsięwzięcia i logistykę Twojego biznesu. 

Warto zatem podejść do tego rodzaju inwestycji z odpowiednim rozeznaniem i świadomością zarówno możliwości, jak i wyzwań. Dobrze jest również sprawdzić, gdzie kupić odzież używaną do sklepu. Jeśli nie chcesz inwestować we własną sortownię, zatrudniać dużą ilość pracowników, zobowiązywać się do przestrzegania wszelkich norm dotyczących odzieży niesortowanej – warto zastanowić się nad wyborem odzieży już przesortowanej. Wówczas należy dowiedzieć się, czy nasz wybrany dostawca – sortowania odzieży używanej spełnia normy prawne.

Odzież używana sortowana dla detalistów – legalna alternatywa dla niesortu

Kluczowe jest znalezienie zaufanych dostawców i zaopatrywanie się w sprawdzonych hurtowniach odzieży używanej. Ważne jest również, aby zarówno hurtownik, jak i jego dostawcy posiadali odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Wskazane jest też zwrócenie uwagi, czy dany hurtownik przeprowadza proces sortowania samodzielnie jako sortownia odzieży używanej czy działa wyłącznie jako pośrednik.

Handel odzieżą używaną to rynek, który rośnie z dnia na dzień. Aby w pełni skorzystać z jego możliwości, trzeba znać i respektować dotyczące go przepisy. W dobie rozwoju świadomości ekologicznej sklepy z odzieżą używaną promują zrównoważony styl życia z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

Wykorzystane materiały:

  1. Pozostałości z procesów produkcji – kiedy uznajemy je za odpad? – https://codozasady.pl/p/pozostalosci-z-procesow-produkcji-kiedy-uznajemy-je-za-odpad/
  2. Zasady rejestracji w systemie SENT: https://www.gov.pl/web/gios/zasady-rejestracji-w-systemie-sent2
  3. Odzież używana jako odpad – kary pieniężne za nielegalne przemieszczanie odpadów – https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/odziez-uzywana-jako-odpad-kary-pieniezne-za-nielegalne-przemieszczanie-odpadow

Udostępnij:

Poszukujesz rzetelnej hurtowni odzieży używanej?

Let's work together to support and foster Circular Fashion

FAQ

Frequently Asked Questions

We invite you to complete the contact form on our website. Depending on the goods you are looking for, a dedicated person will contact you as soon as possible.

We work on clothing imported from Germany, England, and Scotland. Ecotex Germany and Helppack are responsible for collecting and supplying German clothing, and trusted business partners for goods from Great Britain. 

For sorted and pre-sorted clothing intended for wholesale and retail sale, our company Ecotex Poland located in the province of Lubuskie.

Ecotex Germany and Helppack are headquartered in Wuppertal, Germany. Ecotex Poland and Polstoff are companies located in Żagań, Poland.

Ecotex Germany conducts collections in North Rhine-Westphalia in the western part of Germany. You can also send clothes by courier here: Helppack.de. On this website you can send a parcel with your clothing to us for free and choose which project or theme you would like to support. IMPORTANT! – at the moment, the solution works in Germany ONLY.

We developed and maintain a detailed and multi-stage grading process that is aligned with our customers' requirements and expectations. As such, we use the full potential for reuse of clothing and supply other clothing wholesalers, retail stores and companies that resell or use clothing in its original as well as in alternative forms by finding new applications for textiles.

We do not run our online retail shop. We only offer our goods for sale as a wholesaler. We meet the expectations of novice entrepreneurs and can carry out trial courier shipments with smaller volumes. It is also possible to purchase without visiting our facility, but we always encourage to do so to learn about our sorting process and the quality we have. 

Ecotex Poland is a direct importer of clothing from England and Scotland. It is possible to purchase goods in their original form (from D2D and C4C collections), or already sorted by our sorting staff. 

Ecotex Germany is responsible for unsorted clothing. We do not sell unsorted clothing to individuals or companies without waste processing permits.

Poszukujesz rzetelnej hurtowni odzieży używanej?