0

Jak legalnie kupować i importować niesortowaną odzież używaną, aby uniknąć wysokich kar?

Jeśli nie prowadzisz samodzielnie sortowni odzieży używanej wybór tańszego niesortu w dalszej perspektywie może narazić Cię na ogromne koszty i nieprzyjemności. Prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów bez zezwolenia może skutkować karą administracyjną w wysokości od 10 000 złotych do nawet 1 000 000 zł.

Każdy, kto planuje otwarcie second-handu, zastanawia się gdzie najlepiej zaopatrywać swój sklep w odzież używaną. Czy najlepsza będzie odzież używana sortowana, czy może odzież używana niesortowana (oryginał)? Sprowadzać z zagranicy czy kupować od hurtownika z rodzimego rynku?  Z tego tekstu dowiesz się, z jakimi dodatkowymi formalnościami wiąże się wybór niesortu, jak go sprowadzać, gdzie szukać informacji i jak robić to w bezpieczny, legalny sposób.

SPROWADZANIE ODZIEŻY UŻYWANEJ WEDŁUG PRAWA


Odzież używana dzieli się na:


 • posegregowaną (sortowana odzież używana) stanowiąca towar handlowy,
 • nieposegregowaną (niesort) traktowaną według przepisów polskich jako odpad.

W drugiej sytuacji wybierając zakup niesortu konieczne jest uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w starostwach powiatowych lub urzędach marszałkowskich.  


Jeśli nie prowadzisz samodzielnie sortowni odzieży używanej wybór tańszego niesortu w dalszej perspektywie może narazić Cię na ogromne koszty i nieprzyjemności. Prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów bez zezwolenia może skutkować karą administracyjną w wysokości od 10 000 złotych do nawet 1 000 000 zł.  Z tego powodu detalista poprzez kupno i sprzedaż niesortu, naraża się więc na kary.


ZAKUP NIESORTU


Jeśli jednak zdecydujesz się na zakup odzieży nieposortowanej, wraz z wnioskiem o zezwolenie na przetwarzanie odpadów, musisz wykazać też inne dokumenty. Należą do nich:


 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • Zaświadczenia o niekaralności,
 • Dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania lub prawo dzierżawy nieruchomości,
 • Operat przeciwpożarowy,
 • Postanowienie o warunkach ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • Instrukcja obsługi instalacji lub urządzenia,
 • Świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika składowiska odpadów,
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych,
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.*

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, wniosek możesz złożyć do marszałka województwa lub  starosty  –  w zależności od zgłoszonej ilości przetwarzanych odpadów.


MONITORING PRZEWOZU ODZIEŻY NIESORTOWANEJ I KARY ZWIĄZANE Z BRAKIEM ZGŁOSZENIA


Kolejną bardzo ważną kwestią jest fakt, iż przywiezienie odzieży używanej niesortowanej (klasyfikowanej jako odpad) do Polski dodatkowo objęte jest monitorowaniem przez Krajową Administrację Skarbową za pomocą systemu teleinformatycznego SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu). Konieczne jest zgłoszenie każdego przewozu po uprzednim  uzyskaniu dostępu do Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Jeśli tego nie zrobisz, jako podmiot odbierający odzież możesz zostać ukarany  kwotą 46% wartości przewożonego towaru, nie mniejszą niż 20 000 zł. Karę może ponieść także firma transportowa – 10 000 zł do 100 000 zł oraz sam kierowca – od 5 000 zł do 7 500 zł. **


DALSZE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z SORTOWANIEM ODZIEŻY UŻYWANEJ


W następnym kroku Twoja firma musi zostać zarejestrowana w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami w Urzędzie Marszałkowskim. Trzeba również prowadzić karty ewidencji odpadów przekazanych oraz przyjętych. Kolejnym obowiązkiem jest składanie sprawozdań rocznych o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru można podnieść administracyjną karę pieniężną w wysokości od 5 000 zł do 1 000 000 zł.


NIESORT – RESPEKTOWANIE PRZEPISÓW 


Każdy, kto planuje otworzyć second hand z odzieżą niesortowaną, musi wziąć pod uwagę liczne formalności i bardzo wysokie kary za nieprzestrzeganie zasad. W Polsce w ostatnim czasie nagłośniony został przypadek przedsiębiorstwa*, które nie spełniało następujących norm: nie utylizowało odpadów (zamiast tego wyrzucało odzież do kontenerów na odzież), nie miało pozwolenia na ich gromadzenie w zajmowanym lokalu i nie prowadziło monitoringu magazynu. Suma kar za powyższe wykroczenia dla tej skontrolowanej firmy sięga nawet 4 000 0000 zł. Sytuację odkrył i skontrolował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.


HURTOWNIA SORTOWANEJ ODZIEŻY UŻYWANEJ JAKO ALTERNATYWA DLA HURTOWNI OFERUJĄCEJ SPRZEDAŻ NIESORTU


Wiesz już, z jakimi obowiązkami wiąże się wybór odzieży niesortowanej oraz gdzie szukać informacji, aby spełniać wszystkie normy, aby móc ją przetwarzać. Możesz również ten proces znacznie uprościć, podejmując współpracę z hurtownią odzieży sortowanej która sama zajmuje się importowaniem oraz sortowaniem ubrań i spełnia wszystkie wymagane prawnie normy. Odzież sortowana jest finalnym produktem, w związku z czym nie podlega tak surowym normom jak odzież niesortowana zaklasyfikowana jako odpad.


Zwróć uwagę, aby dostawcy zaopatrujący wybraną przez Ciebie hurtownie posiadali uprawnienia i certyfikaty wydawane przez stosowne instytucje. Przykładem takiej instytucji jest np. TÜV Rheinland działającą na skalę całego świata. Zapoznaj się z ofertą naszej hurtowni odzieży sortowanej, aby mieć pewność co do jakości odzieży, przejrzystych warunków współpracy i spełniania formalności.


*https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/237

** https://puesc.gov.pl/uslugi/przewoz-towarow-objety-monitorowaniem-sent

Sprawdź:

*** https://zielona.interia.pl/smieci-plastik/news-podrzucali-odpady-do-kontenerow-na-ubrania-zostali-zlapani,nId,6788018?fbclid=PAAaZizdIEbdVCVpnPX3qu6Z5AIvDp0-R1oqOnG8V9MFXcMjW1vQB1JcbfMAs

*** https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Firmie-grozi-kara-za-podrzucanie-do-pojemnikow-odziezy-urzywanej-13408.html

Udostępnij:

Poszukujesz rzetelnej hurtowni odzieży używanej?

Let's work together to support and foster Circular Fashion

FAQ

Frequently Asked Questions

We invite you to complete the contact form on our website. Depending on the goods you are looking for, a dedicated person will contact you as soon as possible.

We work on clothing imported from Germany, England, and Scotland. Ecotex Germany and Helppack are responsible for collecting and supplying German clothing, and trusted business partners for goods from Great Britain. 

For sorted and pre-sorted clothing intended for wholesale and retail sale, our company Ecotex Poland located in the province of Lubuskie.

Ecotex Germany and Helppack are headquartered in Wuppertal, Germany. Ecotex Poland and Polstoff are companies located in Żagań, Poland.

Ecotex Germany conducts collections in North Rhine-Westphalia in the western part of Germany. You can also send clothes by courier here: Helppack.de. On this website you can send a parcel with your clothing to us for free and choose which project or theme you would like to support. IMPORTANT! – at the moment, the solution works in Germany ONLY.

We developed and maintain a detailed and multi-stage grading process that is aligned with our customers' requirements and expectations. As such, we use the full potential for reuse of clothing and supply other clothing wholesalers, retail stores and companies that resell or use clothing in its original as well as in alternative forms by finding new applications for textiles.

We do not run our online retail shop. We only offer our goods for sale as a wholesaler. We meet the expectations of novice entrepreneurs and can carry out trial courier shipments with smaller volumes. It is also possible to purchase without visiting our facility, but we always encourage to do so to learn about our sorting process and the quality we have. 

Ecotex Poland is a direct importer of clothing from England and Scotland. It is possible to purchase goods in their original form (from D2D and C4C collections), or already sorted by our sorting staff. 

Ecotex Germany is responsible for unsorted clothing. We do not sell unsorted clothing to individuals or companies without waste processing permits.

Poszukujesz rzetelnej hurtowni odzieży używanej?